Hlavná stránka

Svetový deň Downovho syndrómu


Tento symbolický dátum je odvodený z číslic 3 a 21, takže ide o trizómiu 21. chromozómu. Jadro zdravej bunky človeka obsahuje 46 chromozómov usporiadaných v pároch (23 pochádza od otca a 23 od matky). Downov syndróm je vrodený defekt spôsobený prebytočným chromozómom na 21. chromozómovom páre, takže namiesto dvoch vzniknú rovno chromozómy tri. 

  Žiaci 1. stupňa si 21. 3. 2021 pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu. Tento dôležitý deň oslávili tým, že sa zapojili do ponožkovej výzvy, obuli si rozdielne ponožky, a tak dali najavo, že týchto ľudí nielen podporujú, ale aj akceptujú. Zároveň si rozšírili povedomie o tom, že ľudská individualita robí náš svet krajším, pestrejším, zaujímavejším a inšpirujúcim, v ktorom sa navzájom chápeme a rešpektujeme. Je potrebné, aby sme inakosť v živote neodcudzovali, nediskriminovali a nesegregovali.