Archív 2020/2021

Deň bielej stužky


25.marec je každoročne vyvrcholením kampane Fóra života ako Deň počatého dieťaťa- Deň bielej stužky. Aj naša škola sa zapojila do aktivít, aj keď boli poznačené epidemiologickou situáciou a prebiehali v obmedzenom režime. Čo nás teší, že sa zapojili nielen žiaci, ktorí sa vyučujú prezenčne, ale aj takí, ktorí sa vzdelávajú dištančne a nie je im ľahostajný život a jeho ochrana, a to aj napriek tomu, že ide o nie veľmi populárne témy v spoločnosti. 

Žiaci, ktorí sa vzdelávajú prezenčne,boli na hodinách náboženstva, prostredníctvom prezentácie a sprievodných aktivít (primerane veku) oboznámení s problematikou ochrany nenarodených detí.  Deti premýšľali formou brainstormingu, čo sa im spája so slovom život (a druháci boli naozaj kreatívni). Prezentácia o vývine dieťaťa  pod srdcom mamy bola doplnená hrou Neviditeľný človek (od Fóra života). Deti vymaľovávali stopu človeka, z ktorej sme vytvorili tvar stužky. 25.marca si bielu stužku mohol pripnúť každý kto sa na to cítil a vo vestibule školy si mohli všetci prečítať zaujímavosti zo života počatého dieťaťa doplnené informáciami a obrázkami.

Žiaci vzdelávaní dištančne boli nasmerovaní na stránku fórum života, kde sa nachádzalo 10 top aktivít (film, krátke video o vývine dieťaťa, spájačka, tvorba bielej stužky a ďalšie). Mohli si vybrať do ktorej aktivity sa zapoja. Z poslaných fotografií bolo zrejmé, že zapojili aj rodinných príslušníkov  a vznikli podarené dielka.

Mgr. Marta Romančíková