Hlavná stránka

ZŠ s MŠ od 12.04.2021


Vážení rodičia,

ZŠ od 12.04.2021:

Pred nástupom žiaka do školy je potrebné vypísať:

Čestné vyhlásenie prosíme vypísať elektronicky prostredníctvo eŽK, resp. je možné tlačivo priniesť vypísané do školy.

Podmienka nástupu žiaka do školy:  negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, resp. jeho výnimka

Žiaci 5. - 9. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

od 12.04.2021:

Pred nástupom dieťaťa do MŠ od 12.04.2021 je potrebné vypísať:

Čestné vyhlásenie je možné priniesť vypísané do MŠ, alebo vypísať v MŠ pri nástupe dieťaťa.

Podmienka nástupu dieťaťa do MŠ:  negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, resp. jeho výnimka.

Prevádzka MŠ: od 6:30 hod. do 16:00 hod.

Rozhodnutie ministra z 08.04. s účinnosťou od 12.04.2021