Hlavná stránka

Oznam rodičom a žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ


Vážení rodičia, rozhodnutím ministra sa s účinnosťou od 19.04.2021 obnovuje školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch (8. a 9. ročník). Podmienka účasti žiaka na vyučovaní - negatívny test žiaka a jedného rodiča nie staršieho ako sedem dní, resp. výnimka z testovania. Z dôvodu organizácie vyučovania prosíme rodičov žiakov 8. a 9. ročníka o vyplnenie dotazníka, ktorý sa nachádza v oznamoch v elektronickej žiackej knižke v termíne do 13.04.2021.