Hlavná stránka

Svetový deň povedomia o autizme


2. apríla bol rezolúciou OSN prijatý ako  Svetový deň povedomia o autizme. Každoročne patrí na našej škole tento deň  aktivitám, pri ktorých žiaci získavajú základné povedomie o ľuďoch – autistoch. Nakoľko boli v tomto termíne Veľkonočné sviatky, túto tému sme začlenili do výchovno-vzdelávacieho  procesu  9. apríla.  

Žiaci získavali predstavu o tom, že autizmus je porucha, ktorá uzatvára jedinca vo vlastnom svete, ťažko sa mu komunikuje, sťažuje mu schopnosť hrať sa, vnímať a chápať bežné vnemy. Symbolom autizmu je modrá farba - farba komunikácie. Preto prišli žiaci do školy v modrej farbe, maľovali modré kvety, rozprávali sa a tvorili,  premieňali v  tento deň všetko okolo seba na modro.

Spolupatričnosťou vyjadrili, že vzťahy medzi všetkými ľuďmi a ich ľudské spolužitie im nie je ľahostajné, je to nádej do budúcnosti, že budú vedieť vytvoriť podmienky pre zmysluplný život všetkých ľudí.