Archív 2020/2021

Vesmír očami detí


Tak, ako je nekonečný vesmír, je nekonečná aj detská fantázia. A prečo práve vesmír a detská fantázia? 
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila v tomto roku už XXXVI. ročník celoslovenskej detskej výtvarnej súťaže s astronomickou tematikou „Vesmír očami detí“. Úlohou detí bolo popustiť uzdu svojej fantázii a namaľovať, ako si predstavovali vesmír. Vesmír fascinuje vedcov i umelcov, ale najmä deti. Aj v tomto šk. roku sa do súťaže zapojili žiaci 1. aj 2. stupňa, ktorí sa veľmi pekne zhostili témy. Vzhľadom na to, že sme do súťaže posielali obmedzený počet prác, všetkým žiakom ďakujeme za spoluprácu a nápaditosť. 

 Mgr. Lenka Martošová