Oznamy

Organizácia vzdelávania v ZŠ od 10.05.2021


Ročníky 1. až 4.

Prezenčne podľa rozvrhu

ŠKD a stravovanie v štandardnom režime

Ročníky 5. až 9.

Prezenčne podľa rozvrhu

Stravovanie: v štandardnom režime. Žiaci stravujúci sa v ŠJ sú na stravu automaticky prihlásení, v prípade, že žiak nebude stravu odoberať, je potrebné ho odhlásiť na stránke www.strava.cz, resp. telefonicky na čísle 0911 199 422 najneskôr do pondelka 10.05.2021 do 8:00 hod. Žiaci 9. ročníka, ktorí idú v pondelok 10.05.2021 na prijímacie skúšky, sú na pondelok zo stravy odhlásení.

Prezenčne

Prevádzka MŠ: od 6:30 hod. do 16:00 hod.