Hlavná stránka

Dobšinského rozprávkový svet


Srdečne blahoželáme Lubošovi Jánovi Vráblovi, žiakovi 7.B triedy, ktorý sa zapojil do celoslovenskej súťaže pod názvom Dobšinského rozprávkový svet a získal krásne 2.miesto vo svojej kategórii.

 Ide vôbec o prvé víťazstvo žiaka našej školy v tejto zaujímavej súťaži, ktorá si dala za cieľ viesť deti k hlbšiemu poznávaniu slovenskej ľudovej rozprávky, podnietiť ich k hľadaniu a objavom mravných hodnôt vyslovených v ľudových rozprávkach a vytvárať tak  podmienky na tvorivý rast žiakov prostredníctvom činnosti zaujímavej pre ich vek.

Luboš si vybral na spracovanie rozprávku Nebojsa a pretvoril ju do zaujímavého a originálneho komiksu.