Hlavná stránka

Moje ľudské práva


Už počas dištančného vyučovania v mesiaci apríl a následne prezenčného vyučovania v mesiaci máj sa žiaci 6. - 9. ročníka zapojili v rámci vyučovacieho premetu Občianska náuka do 9. ročníka súťaže Moje ľudské práva – Nie je zmena ako zmena, ľudské práva a klimatická zmena, ktorú organizuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Žiaci mali možnosť zapojiť sa do súťaže tematickou kresbou, ktorá bola zameraná na šírenie osvety o ľudských právach. Témy výtvarných prác súviseli s ľudskými právami a nediskrimináciou, ich  dodržiavaním,  toleranciou, rešpektom, všeobecným uplatňovaním ľudských práv a základných slobôd v reálnom živote. Zodpovedne užívať, chrániť a zachovať-to sú naše záväzky voči planéte. Našťastie deti si ich už uvedomili a vznikli pekné tematické kresby. Veď posúďte sami!