Hlavná stránka

Mladý záchranár


Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Praktickú časť poskytnutia prvej pomoci (pomoc pri bezvedomí, zastavenie krvácania, ošetrenie popálenín, zlomenín, privolanie odbornej pomoci) si žiaci precvičili prostredníctvom prezentácie, videa a pomoci pani učiteľky. Deti získali zručnosti v spôsobe privolania prvej pomoci, v technike obväzovania hlavy, hornej a dolnej končatiny. Žiaci vedia použiť trojrohú šatku, zdravotnú pomôcku, ktorá slúži hlavne pri poranení a fixácii končatín, hlavy a zabezpečuje pevnosť a priedušnosť. Šatka by mala byť súčasťou každej lekárničky, slúži na prvú pomoc. Je dôležité, aby deti dokázali pomôcť svojmu kamarátovi či blízkemu, keď sa niečo stane, aby mali pozitívny vzťah k záchrane života a neboli ľahostajné voči svojmu okoliu.