Hlavná stránka

Deň matiek


Aj v čase pandémie sa naši žiaci rozhodli potešiť svoje mamičky (babičky). Vyrábali rôzne darčeky, ružičky na špajdli, kvety a kytičky z farebného papiera, srdiečka s poďakovaním. Na hodinách hudobnej výchovy sa učili  spievať pesničky o mamičke.

Starší žiaci  na hodinách slohu opisovali svoje   mamičky, babičky, pripravili ilustrovaný list  s poďakovaním, vymýšľali rozprávky o mamičkách, z ktorých vytvorili  knihu. 

Pripravili  nakreslené pozdravy s prianím a poďakovaním, ktoré spolu s nahovorenými ukážkami básničiek venovali mamičkám formou videa. 

 Dielkami, ktoré vytvorili, určite potešili svoje mamičky a tak im aj takouto formou poďakovali za ich lásku, starostlivosť, trpezlivosť, nehu, opateru, obetavosť a neustálu ochranu.