Hlavná stránka

Envirotázniky


Do 15. ročníka olympiády o životnom prostredí, ktorý bol zameraný na tému "Z každého rožka troška", sa zapojilo 104 základných škôl z celého Slovenska s 974 žiakmi II. stupňa. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 10 žiakov. Na vynikajúcom 4. mieste sa umiestnil Branislav Dominiak z 8.B triedy s počtom bodov 38 z celkového počtu bodov 40 , pričom sa bral do úvahy aj  čas odovzdania vypracovaných úloh. Srdečne gratulujeme k vynikajúcemu umiestneniu a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

Zdroj: PROTOKOL o vyhodnotení XV. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl 

PaedDr. T. Bublík