Archív 2020/2021

Outdoor classroom day


Aj tento školský rok sme sa opäť na našej škole realizovali Deň vyučovania vonku, ktorý sa konal 20. mája. Keďže počasie nebolo najideálnejšie, niektorí kolegovia sa rozhodli aktivity presunúť na iný termín. Ako vidieť z nižšie uvedených máp, Deň vyučovania vonku sa stáva čoraz populárnejší, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vyučovanie vonku má svoje opodstatnenie. Prírodné prostredie je pre deti veľmi podnetným prostredím a dáva priestor na realizáciu aktivít, ktoré v triede nie je možné realizovať.  Vedomosti, ktoré žiaci nadobudnú pri učení sa vonku sú hlbšie a komplexnejšie. Vzdelávanie vonku je pre žiakov iné, zábavnejšie. Okrem toho pobyt v prírode zvyšuje senzitivitu detí voči prírode a zohráva dôležitú úlohu pri budovaní pozitívneho vzťahu k prírode a životnému prostrediu. 

 A ako vyzerali vyučovacie hodiny realizované vonku?

Dňa 20. 5. 2021 sme sa v rámci matematiky zapojili so žiakmi 8.B triedy, do vyučovania vonku. Žiaci rozdelení v piatich tímoch riešili praktické matematické úlohy. Prostredníctvom mobilnej aplikácie „Math City Map“ , s pomocou meracích prístrojov a kalkulačky si žiaci vyskúšali vypočítať koľko farby budú potrebovať na natretie dverí, alebo koľko dlažobných kociek potrebujú na znovu-vydláždenie chodníka. Pri úlohách sa zabavili aj zapotili ale hlavne si uvedomili, že matematika je všade okolo nás.

Mgr. I. Lučanová

V rámci hodiny Anglického jazyka sme sa s prvákmi vydali na školský dvor overiť si vedomosti, ktoré sme si počas roka vkladali usilovne do našej pamäte. Hľadali sme farby, oblečenie, ale hrali sme sa aj na domáce zvieratká. Všetkých nás to veľmi bavilo a tešíme sa, kedy si to opäť zopakujeme.


Vo štvrtok počas siedmej hodiny sme si so šiestačkami skúsili, ako sa dá učiť hodina informatiky vonku..... Našťastie sme obklopení technikou a ani teraz nás naše mobilné telefóny nesklamali. Úloha znela: Vytvor si skupinu a spoločne natočte video za 20 minút. Zdá sa to ľahké? Veru nie je to až tak jednoduché, ako sme si na začiatku mysleli. Vymyslieť tému, nájsť správne zátišie, vyhnúť sa ruchu, ... a veľa ďalších problémov na nás počas tejto hodiny čakalo. No úspešne sme to zvládli a vyskúšali sme svoje schopnosti aj na takejto úlohe. Vyučovanie vonku má svoje čaro, čo sme si počas tejto hodiny veselo vychutnávali.

Mgr. E. Cagáňová

Na hodine Biológie piataci hľadali na vybranom mieste na školskom dvore čo najviac druhov rastlín a živočíchov, ktoré poznajú. Samozrejme, našli aj také, ktoré nepoznali. Vysvetlili sme si možnosti zistenia neznámych druhov rastlín a živočíchov – s pomocou mobilných aplikácií, kľúča na určovanie rastlín, či pomocou Veľkej knihy rastlín a živočíchov. Potom piataci súťažili v tímoch, riešili prešmyčky, taktiež riešili kvíz v dvoch družstvách – chlapci vs. dievčatá. Verím, že sa piataci nielen zahrali, ale sa i naučili opäť niečo nové.

PaedDr. T. Bublík

 

24.5.2021 mala 6.C matematiku vonku. Témou vyučovacej hodiny boli Uhly a Súčet vnútorných uhlov trojuholníka. Žiaci na hodine pracovali s týmito pomôckami:
špagát, klince, kladivko, školský uhlomer, zošity, pero.
Činnosť žiakov na vyučovacej hodine:

  • žiaci sa rozdelili na predchádzajúcej VH do skupín,
  • na školskom dvore si rozdelili úlohy medzi sebou v skupine,
  • potom žiaci podľa pokynov vyučujúcej pospájali špagátom 3 vytýčené body na školskom dvore,
  • každá skupina vytvorila špagátom iný typ trojuholníka,
  • žiaci odmerali vnútorné uhly trojuholníka (každý z 3 žiakov odmeral jeden vnútorný uhol, posledný žiak bol zapisovateľ),
  • sčítaním narysovaných vnútorných uhlov mali vyvodiť záver - súčet vnútorných uhlov v trojuholníku je 180 stupňov.

Z nameraných uhlov žiaci rysovali v triede do zošitov trojuholník. Pri meraní vnútorných uhlov na školskom dvore došlo aj k chybám - súčet vyšiel niektorej skupine väčší ako 180  stupňov. Spôsobené to bolo trávou, cez ktorú sa nedal poriadne napnúť špagát. V tomto prípade sa žiakom nedal trojuholník narysovať.

Mgr. E. Andelová

Dňa 20.mája 2021 sa žiaci 6. A, B, C triedy sa ,v rámci jednotlivých hodín biológie, zapojili do aktivity Vyučovanie vonku – Outdoor classroom day . Keďže nám počasie prialo, žiaci mohli  pozorovať dážďovku v jej prirodzenom prostredí. Sledovali stavbu jej tela, jej pohyby, ako reaguje na svetlo. Zopakovali si, ako fungujú jednotlivé sústavy orgánov, aký význam má v prírode. Následne boli dážďovky opätovne žiakmi vypustené do prírody.

Žiaci aktívne odpovedali na otázky vyučujúcej, pekne spolupracovali  medzi sebou navzájom v skupinách. Prácu vonku sami pozitívne zhodnotili.

Mgr. M. Romančíková

Verím, že sa žiakom Deň vyučovania vonku páčil. Že sa nielen zabavili, ale sa aj niečo nové naučili. Už sa tešíme na ďalší Deň vyučovania vonku, ktorý by sa mal realizovať 4. novembra.

 

Vyhodnotil: PaedDr. T. Bublík