Oznamy

Organizácia vyučovania dňa 30.06.2021


  • 8:00 - ďakovná sv. omša – účasť dobrovoľná
  • 9:00 - slávnostné ukončenie šk. roka – v triedach, bez prítomnosti rodičov
  • 9:30 – 10:30 – odovzdávanie vysvedčení
  • 10:30 – koniec vyučovania

Stravovanie v ŠJ – od 10:30, v prípade, že žiak stravu neodoberie, je potrebné ho zo stravy odhlásiť

ŠKD – prevádzka ŠKD do 15:00 hod.

Pozn.: Rodičia žiakov 1. stupňa, ktorí nemajú možnosť priviezť dieťa do školy na 9:00 hod., môžu dieťa priviezť do školy od 7:00 hod do 7:30 hod. do zbernej triedy.