Hlavná stránka

Hviezdoslavov Kubín


V  súťaži Hviezdoslavov Kubín 2020/21- v okresnom kole online získala krásne čestné uznanie žiačka III.C Mária Svobodová.