Hlavná stránka

Výlet žiakov 3. ročníka


Dňa 28.06. 2021 sa uskutočnil výlet žiakov 3. ročníka do širšieho okolia školy- na detské ihrisko pri Varínke. Žiaci strávili dopoludnie  športovými  a zábavnými aktivitami. Na záver sa osviežili sladkou studenou pochúťkou.