Hlavná stránka

Na bicykli bezpečne


Dňa 25. 06. 2021 navštívili žiaci 4. a 5. ročníka dopravné ihrisko v Krasňanoch v areáli ZŠ. Žiaci si overili svoje získané vedomosti z dopravných značiek prakticky na bicykloch, ktoré nám zapožičala ZŠ Krasňany. Okrem dopravných zručností si žiaci vyskúšali aj jazdu na kolobežkách- slalom cez prekážky. Zakončením príjemnej atmosféry boli hry, súťaže a futbal.

Mgr. Natália Martošová