Oznamy

Dotácia na stravu detí a žiakov od septembra 2021


Vážení rodičia! 

Od 1. 8. 2021 vstupuje do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa rušia plošné dotácie obedov v materských a základných školách.  V zmysle § 4 ods. 3 písm. b) a c) zákona bude možné dotáciu na stravu poskytnúť len na dieťa, ktoré 

  • navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, táto skutočnosť sa preukazuje potvrdením z Úradu práce.

V prípade hmotnej núdze je potrebné vyžiadať z Úradu práce čo najskôr potvrdenie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi.

V prípade životného minima je potrebné ísť čo najskôr na Úrad práce a požiadať o posúdenie príjmu.

  • navštevuje posledný​​​​​​ ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatňuje na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, (čiže rodičia si na dieťa neuplatňujú daňový bonus), táto skutočnosť sa žiadateľovi preukazuje čestným vyhlásením.

Žiadame rodičov detí, ktorých sa týka poskytovanie dotácie na stravu od septembra 2021, aby ste nás kontaktovali telefonicky alebo mailom   0911 704 803, skolskyurad@varin.sk, a odovzdali jedno  z nasledovných potvrdení: 

 Potvrdenie je potrebné doručiť do 6. 8. 2021:

  1. osobne na Školský úrad vo Varíne (v budove zdravotného strediska na prvom poschodí vedľa zubnej ambulancie). V prípade neprítomnosti zamestnankyne, vložte, prosím, potvrdenie do poštovej schránky Školského úradu.
  2. alebo poštou na adresu: Školský úrad, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Žilina

 

V prípade otázok a nejasností kontaktuje Mgr. Silviu Veličovú – 0911 704 803.