Hlavná stránka

Vyhodnotenie 2. školského zberu papiera 


V druhom kole školského zberu papiera žiaci odovzdali 3317,7kg papiera. Celkovo škola odovzdala 35OO kg papiera.

1. Stupeň:

1.miesto

2.B

Stehlík Miroslav

396

2.miesto

4.A

Truchlý Boris

378

3.miesto

4.B

Pallová Júlia

370

2. Stupeň:

1.miesto

6.B

Hliníková Henrieta

100

2.miesto

8.B

Hliníková Veronika

100

3.miesto

5.B

Šupej Richard

77

Ďakujeme, že s nami triedite odpad a prispievate tak ku krajšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu!

Vyhodnotil: PaedDr. T. Bublík