Oznamy

Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022


Základná škola s materskou  školou Ondreja  Štefku,
M.R. Štefánika 432, 
013 03 Varín

Oznam

Riaditeľka Základnej  školy s materskou  školou Ondreja  Štefku vo Varíne oznamuje, že slávnostné otvorenie  školského  roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9:00 hodine v jednotlivých triedach – bez prítomnosti rodičov.  Žiaci prvého, druhého, tretieho a piateho ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi na školskom dvore. Prítomnosť detí v škole je približne do 10:30 bez ŠKD a stravovania.

Slávnostná  svätá  omša bude 02. 09. 2020 o 08:00 hodine vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice  vo Varíne. Účasť je dobrovoľná,  po skončení svätej omše žiaci prídu individuálne do školy.

Všetci žiaci prvý deň do školy prinesú rodičom podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo je na webovej stránke školy. Pre tých, ktorí nemajú možnosť si tlačivo vytlačiť, bude k dispozícii vo vestibule školy od 30. 08. 2021 do 31. 08. 2021 v čase od 08:00 do 14:00 hod.

Prihlášku na školské  stravovanie v školskej  jedálni dostanú  žiaci  od  triednych  učiteľov. Na   stravu  je  potrebné  prihlásiť sa u triednych  učiteľov vo štvrtok 02. 09. 2021.

Strava pre  žiakov ZŠ   bude  poskytnutá  od piatka 03. 09. 2021.

Zápisné lístky do  Školského  klubu detí žiaci  dostanú  od  triednych  učiteľov.

Všetky informácie sú aj na webovej stránke školy.

Protipandemické opatrenia: povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, prosíme rodičov, aby si deti priniesli do školy rúško + 1 náhradné

Vyhlásenie o bezpríznakovosti - tlačivo