Hlavná stránka

MŠ - Prevádzka materskej školy od 02.09.2021


Vážení rodičia, prevádzka materskej školy v šk. roku 2021/2022 bude spustená od 02.09.2021. Vzhľadom na usmernenia ministerstva školstva bude prevádzka materskej školy od 06:30 do 16:00 hod., zberná trieda nebude.

Protipandemické opatrenia:

Vstup do priestorov MŠ s prekrytím horných dýchcích ciest (okrem detí MŠ)

Pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov), vypíše rodič za dieťa Vyhlásenie o bezpríznakovosti – k dispozícii v MŠ a na stránke školy.

Vstup rodičov do MŠ – pred prvým vstupom rodiča alebo po prerušení vstupu viac ako 3 dni, vypíše rodič za seba Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka - k dispozícii v MŠ a na stránke školy.