Hlavná stránka

Info – antigénové samotesty


Na základe informácie z Okresného úradu v Žiline si Vám dovoľujeme oznámiť, že vzhľadom na dodané množstvo nebolo možné zatiaľ vyhovieť našej požiadavke. Po spracovaní požiadaviek škôl Žilinského kraja požiadal Okresný úrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o navýšenie počtu testov. Po dodaní testov Vás budeme informovať prostredníctvom eŽK a stránky školy o dátume a mieste distribúcie.