Hlavná stránka

Distribúcia kloktacích PCR testov pre prihlásených záujemcov.


Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že objednané PCR kloktacie testy na testovanie žiakov v domácnosti si môžete vyzdvihnúť vo vestibule školy dňa 02.09.2021 v čase od 9:30 hod. do 11:30 hod. a od 15:00 hod. do 16:00 hod.  Testy si musí prevziať zákonný zástupca osobne a žiak vykoná kloktanie v priestoroch svojho bydliska pod dohľadom zákonného zástupcu. Po vykonaní testu dňa 03.09.2021 odovzdajú zákonní zástupcovia škole v čase od 07:00 hod. do 07:40 hod. riadne zabalenú testovaciu sadu spolu s Čestným vyhlásení pre samoodber a so Súhlasom na zber osobných údajov. Následne škola zabezpečí odovzdanie odberových sad Klinickej biochémii, ktorá testy vyhodnotí.

Pred použitím testu si dôkladne naštudujte postup samoodberu!

Registráciu odberovej vzorky je potrebné vyplniť na https://covidlab.sk/?page=registrace – nutné vyplniť údaje: číslo odberovej sady, meno a priezvisko, rodné číslo, telefónne číslo a e-mail zákonného zástupcu

Návod na použitie kloktacej súpravy

Inštruktážne video:

https://www.gargtest.com/sk/

https://www.youtube.com/watch?v=Q8_P2eTy8tE

Všetky ďalšie informácie na https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/

Pozn.: V prípade, ak zákonný zástupca test nepoužije, je povinný ho odovzdávajúcemu vrátiť, čo berie na vedomie podpisom preberajúceho protokolu. Prevzatím testu preberá zákonný zástupca zodpovednosť za prevzatú testovaciu sadu.