Hlavná stránka

Triedne rodičovské združenie


zrušenie prezenčnej formy - osobnej účasti rodičov v škole

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na pandemickú situáciu sa plánované triedne rodičovské združenie v priestoroch školy za osobnej účasti rodičov neuskutoční. V prípade individuálnych otázok sú Vám triedni učitelia k dispozícii dňa 09.09.2021 v čade od 16:00 hod. do 17:00 hod. prostredníctvom žiackych prístupov na Teams (ako pri poslednom triednom RZ), resp. telefonicky. O aktuálnych témach RZ budete informovaní triednymi učiteľmi prostredníctvom informačného listu.

Ďakujeme za porozumenie.