Hlavná stránka

Biela pastelka 2021


Tento školský rok sa rozhodla aj naša škola  podporiť celoslovenskú zbierku Biela pastelka. Zbierkovať budú žiačky 9.ročníka v priestoroch našej školy 23.- 24.9. 2021 (štvrtok a piatok) do pokladničiek. Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím, organizuje sa od roku 2002. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ide o špecializované sociálne poradenstvo a realizáciu kurzov, pomocou ktorých klienti získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma, kurzy práce so špeciálne upravenou výpočtovou technikou a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne. Všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť a prispieť do zbierky pre nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom svojich detí vopred srdečne ďakujeme!