Hlavná stránka

VO VARÍNE SA ROZHOREL OLYMPIJSKÝ OHEŇ


Žiaci základnej školy zažili atraktívny deň plný športového súťaženia v olympijskom duchu. Základná škola v  spolupráci s  Olympijským klubom Žilina usporiadala pre žiakov Olympijský deň. Tento športový sviatok sa konal v areáli základnej školy v utorok 8. júna pre prvý stupeň a v stredu 9. júna pre deti z materskej školy. Súťažilo sa v atletických disciplínach ako beh a skok do diaľky, ďalej si žiaci zmerali sily v hádzaní lopty na cieľ, v  prekážkovej dráhe a  v  ľah sedoch. Deti z materskej školy si vyskúšali jednoduchšie disciplíny ako hádzanie na cieľ, skákanie z  miesta, beh, lezenie tunelom a prácu s kruhmi. Disciplíny boli pre súťažiacich zábavné a pripomínali tie skutočné olympijské. O  slávnostné otvorenie Olympijského dňa sa postaral starosta obce Ing.  Michal Cvacho, riaditeľka školy PaedDr. Katarína Šutáková, predseda Olympijského klubu Žilina Michal Staňo a otec myšlienky celého podujatia Mgr.  Ján Holúbek. Zástupca zo žiakov prečítal za všetkých súťažiacich sľub a následne bežkyne priniesli zapálenú olympijskú pochodeň. Jednotlivé súťaže ukázali dobrú pripravenosť žiakov, niektoré ukázali viac, niektoré menej športového talentu. Dôležité je ale to, aby mali deti zo športovania radosť a dobrý pocit. Prípravou na toto podujatie si žiaci prešli počas hodín telesnej výchovy, ale aj individuálne doma počas voľného času. Najšikovnejší v jednotlivých   disciplínach boli odmenení cenami, ktoré pripravila základná škola v spolupráci s Olympijským klubom Žilina a obcou Varín. Pre Olympijský klub Žilina je práve jún špeciálnym mesiacom, kedy sa prakticky na celom svete oslavuje olympijský deň na pamiatku založenia Medzinárodného olympijského VO VARÍNE SA ROZHOREL OLYMPIJSKÝ OHEŇ JT výboru, ktorý bol založený 23. júna 1894 v Paríži na univerzite Sorbonna. Pôsobnosť klubu je zameraná najmä a deti a mládež, ale aj dospelých a seniorské kategórie. Klub sa zúčastňuje rôznych športových podujatí zameraných na pohyb mládeže a ľudstva vôbec. Okrem morálnej podpory klub podporuje podobné aktivity aj materiálne, prípadne poskytnú priamo do kolektívu organizátora, rozhodcu alebo časomeračov. Žiaci teda prežili deň plný súťaženia, zábavy a  dobrej nálady. Možno aj medzi varínskymi žiakmi raz uvidíme nasledovníkov úspešných slovenských olympionikov. K  tomu vedie neľahká cesta plná tvrdých tréningov a systematického vedenia.

Mgr. Juraj Tichý