Archív 2021/2022

Medzinárodný deň školských knižníc


Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila 17. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 25. októbra 2021. Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“. Cieľom celoslovenského projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Podujatie sme rozdelili na aktivity zamerané na 1. a 2. stupni v trvaní 3 vyučovacích hodín. Žiaci 1. a 2. ročníka boli pasovaní za členov školskej knižnice. V školskej knižnici ich privítali a sprevádzali rozprávkové postavy z rozprávky o Šípovej Ruženke – Šípová Ruženka a princ, rozveseľoval ich šašo a pri riešení úloh im pomáhali šmolkovia. Po privítaní museli žiaci najskôr vyriešiť úlohu, aby mohli pristúpiť k pasovaniu. Ich úlohou bolo opraviť názvy rozprávok. Po úspešnom zvládnutí úlohy pristúpili Šípová Ruženka a princ k pasovaniu. Predtým im prečítali Desatoro dobrého čitateľa, ktorým by sa mali riadiť v školskej knižnici a pri čítaní knihy, vysvetlili im kde sa nachádzajú, ako môžu školskú knižnicu využívať. Pri pasovaní im bol odovzdaný čitateľský preukaz, diplom čitateľa školskej knižnice, deti si vybrali pripravené omaľovánky, ktoré si následne v triedach vymaľovali.

Žiaci 3. a 4. ročníka sa vybrali do rozprávkového lesa, ktorý sa nachádza pár kilometrov od našej školy v susednej dedine Nezbudská Lúčka. Žiaci vyrazili so svojimi triednymi učiteľkami. Našťastie nám počasie prialo, bolo síce chladno ale slnečno. Cieľom tejto vychádzky bolo zážitkovo a zábavnou formou priblížiť žiakom svet rozprávok, rozprávkových postáv, zábavnou formou riešiť nasledovné úlohy.

Žiaci sa rozdelili na skupinky a postupne prechádzali rozprávkový les, kde sa nachádzali rozprávkové postavy z najznámejších rozprávok. Niektoré postavičky boli sprevádzané aj zvukovými efektami, čo sa deťom veľmi páčilo. Pri každej postave či výjave z rozprávky museli deti odpovedať na otázky položené pani učiteľkami.

Po prechádzke rozprávkovým lesom sa deti presunuli pod prístrešok, kde riešili  pracovný list, kreslili, maľovali a rozprávali sa o tom, čo zažili.

Žiaci 2. stupňa sa venovali čítaniu rozprávky Zakliata hora . Žiaci mali v triede k dispozícii knihu Čarovné zrkadlo, kde sme vybrali rozprávku Zakliata hora. Túto rozprávku si prečítali spoločne a následne riešili pracovný list s jednotlivými úlohami. Cieľom bola podpora čitateľskej gramotnosti, zábavnou formou vzbudiť u žiakov záujem o čítanie nielen rozprávok. 

Počas nasledujúcich hodín vstupovali do triedy žiaci 9. ročníka, ktorí boli prezlečení za rozprávkové postavičky z rozprávok (Šípová Ruženka a princ, Janko a Marienka, Červená čiapočka a vlk, Princezná so zlatou hviezdou na čele a princ, Snehulienka, Šmolkovia, lesné víly, Popoluška, zlá čarodejnica). Žiakov rozveseľoval  šašo, ktorý navodil zábavnú atmosféru. Po vstupe do triedy riešili žiaci kvíz, ktorí si pripravili deviataci a zapisovali body za jednotlivé úlohy. Táto forma učenia sa žiakov veľmi páčila. Na druhý deň sme v školskom rozhlase vyhlásili víťazov.

Takto pripravený deň sa žiakom páčil a tešia na ďalší ročník tohto podujatia.