Hlavná stránka

Hovorme o jedle


Aj tento školský rok sme sa opäť zapojili do súťaže Hovorme o jedle. V týždni od 11.10. do 15.10. sme upriamovali našu pozornosť a pozornosť žiakov na potraviny, zdravý životný štýl, správnu životosprávu s cieľom zvýšenia povedomia o celkovom význame potravín. Žiaci realizovali viaceré aktivity – písali slohové práce, diskutovali, hrali sa, pracovali v laboratóriu, maľovali a kreslili, zaznamenávali svoj denný príjem potravín a vody, recyklovali tetrapakové obaly, dokonca aj piekli chlieb. Veríme, že aj týmito aktivitami sme prispeli k prehĺbeniu nielen vedomostí, ale aj zručností našich žiakov a taktiež prispeli k zlepšeniu ich vzťahu k správnej životospráve, zdravému životnému štýlu a trvalej udržateľnosti.