Hlavná stránka

Moje domáce zvieratko


Ku príležitosti Svetového dňa zvierat 4.10. 2021 žiaci na hodinách biológie, anglického jazyka a výtvarnej výchovy realizovali projekty na tému „Moje domáce zvieratko“. Žiaci písali o svojich domácich miláčikoch, opisovali ich výzor, charakterizovali ich vlastnosti a maľovali alebo kreslili svoje domáce zvieratko.