Hlavná stránka

Milión detí sa modlí ruženec


18.10. 2021 je každoročne vyhlásený pápežskou nadáciou ako deň, kedy sa čím viac detí modlí jednotne ruženec za pokoj a mier vo svete. 

V priebehu týždňa sme sa na hodinách náboženstva na prvom aj druhom stupni venovali ružencu. Učili sme sa so žiakmi ruženec modliť. 

Na prvom stupni sme si vytvorili  vlastný ruženec z nájdených prírodnín. Zistili sme z akých modlitieb sa skladá, o čom sú jednotlivé tajomstvá ružencov. Žiaci na druhom stupni pracovali s pracovnými listami. Mohli si priniesť vlastný ruženec, spoločne sa ho modlili.

Strávili sme čas spoločne zameraný na jeden cieľ-  cez Máriu k Ježišovi. Naučili sme sa , že môžeme pomáhať druhým aj modlitbou a spoločná modlitba má veľkú silu.