Hlavná stránka

Workshop   –  „Vyjadrujeme sa bez nenávisti“


Dňa 8.11. 2021 sa v triedach 9.B a v 7.B   uskutočnil workshop na  tému: „Vyjadrujeme sa bez nenávisti.“ Tému spracovali a odprezentovali dievčatá z gymnázia Hlinská v Žiline – Nikola Rašovcová a Veronika Harvánková , ktoré sa stali školiteľkami projektu podporovaného Ministerstvom školstva, Ministerstvom spravodlivosti a mimovládnou organizáciou SYTEV.

V prvej časti sa prostredníctvom  prezentácie žiaci oboznámili s pojmami diskriminácia, rasizmus,  šikana, kyberšikana, predsudky. Snažili sa sami definovať pojmy a nájsť príklady zo života. 

V druhej časti  hrali hru Eurotrain. Po zadaní úlohy, na základe štítkov pripevnených na chrbte , vyberali 5 ľudí, s ktorými by chceli a 5 ľudí, s ktorými by nechceli cestovať v kupé vlaku. Prostredníctvom  hry sa učili, že nemáme dať na prvý dojem – ten, kto pôsobí príjemne navonok alebo je slávny či známy nemusí byť nutne dobrý človek a opačne, ten, koho máme na základe predsudkov spojeného, ako zlého človeka, naozaj zlým byť nemusí. Aby sme mohli ľudí ohodnotiť, potrebujeme ich reálne spoznať.

Žiaci s dievčatami spolupracovali, aktívne sa zapájali. Hodinu ohodnotili ako užitočnú.