Hlavná stránka

Prerušenie prevádzky ZŠ


Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiline z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov dochádza od 02.12.2021 (štvrtok) do 11.12.2021 (piatok) k prerušeniu prevádzky základnej školy, ŠKD a mimoškolskej činnosti. Žiaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa platného rozvrhu. Nástup na prezenčné vzdelávanie je 13.12.2021 (pondelok). Žiaci sú automaticky odhlásení zo stravy od 02.12.2021.