Hlavná stránka

Organizácia vyučovania, ŠKD a ŠJ od pondelka 13.12.2021


Vážení rodičia, dovoľte zopár pokynov k organizácii vyučovania od 13.12.2021:

  1. Prvý stupeň prezenčne v škole
  2. Druhý stupeň dištančne podľa dištančného rozvrhu
  3. ŠJ
  • strava v ŠJ zabezpečená pre prvý stupeň – žiakov prítomných v škole
  • žiaci prvého stupňa sú na stravu automaticky prihlásení, pokiaľ žiak nenastúpi v pondelok do školy je potrebné ho zo stravy odhlásiť najneskôr do pondelka 13.12.2021 do 7:30 – ďakujeme!
  1. ŠKD

Z dôvodu nepremiešavania žiakov jednotlivých tried/ ročníkov v ŠKD  a z organizačných dôvodov zachovania ŠKD na celom prvom stupni, bude prevádzka ŠKD od 13.12.2021 do 15:30 hod.

  1. Vianočné zimné prázdniny 2021 – posun prázdnin (nový termín)

Vianočné prázdniny začnú už 18. decembra 2021 (sobota) a končiť budú 9. januára 2022 (nedeľa). Školské vyučovanie začne 10. januára 2022 (pondelok). Dôvodom je pandemická situácia COVID-19.

Rozhodnutie ministra