Archív 2021/2022

Olympiáda v anglickom jazyku – kategória 1A – školské kolo


Dňa 22.11. 2021 prebehlo na našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A. Zúčastnilo sa ho 21 žiakov 5. – 7. ročníka, ktorí v písomnej časti museli zvládnuť gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením. Najlepší postúpili na ústnu časť, ktorá určila nasledovné poradie:

  1. miesto: Jakub Žiak (7.B)
  2. miesto: Michal Samec (7.B)
  3.  miesto: Peter Murajda (7.A)

Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie za snahu a najúspešnejším blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Veríme, že víťaz bude našu školu úspešne reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2022.