Archív 2021/2022

Školské kolo geografickej olympiády 


Dňa 24.novembra sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády netradične – online formou. Online test, ktorý zostavila Iuventa, pozostával z 2 častí: teoretickej a praktickej. Napriek tomu, že väčšina tried 2. stupňa bola v tom období v karanténe, žiaci sa zapojili v pomerne veľkom počte. S náročnými úlohami sa vysporiadali veľmi dobre – zo 40 žiakov bolo úspešných až 35 žiakov. 

Výsledky:

Kategória G (5. ročník)

  1. miesto: Šugárová Nina (5.A)
  2. miesto: Hliník Matúš (5.B)
  3. miesto: Cvachová Marianna (5.A)

Kategória F (6. a 7. ročník)

  1. miesto: Cingel Tomáš (6.A)
  2. miesto: Repáň Jakub (6.A)
  3. miesto: Priputen Peter (6.B)

Kategória E (8. a 9. ročník)

  1. miesto: Dominiak Branislav (9.B)
  2. miesto: Lemková Janka (9.B)
  3. miesto: Chrapčíková Terézia (9.B)

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a uvedeným žiakom prajeme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa bude konať dňa 17.2.2022 online formou.