Hlavná stránka

Športovať nás baví


ZŠ Varín  sa úspešne zapojila do výzvy VÚC Žilinského kraja z dotačného programu Regionálne dotácie – ,,Športovať nás baví“  a získalo sumu  1100 €, ktorou podporilo školu v ďalšom napredovaní v športových aktivitách. Za podpory pedagogických zamestnancov kolektívnou pohybovou aktivitou chce škola  čo najviac minimalizovať negatívne javy vplývajúce z dnešnej doby.  Aby to docielila, potrebuje na to motivujúce materiálne zabezpečenie . Preto sme  získané financie použili na zakúpenie športového materiálu-futbalové, volejbalové a futsalové lopty, hokejky na hokejbal a brankársky set na florbal.