Archív 2021/2022

Školské kolo Dejepisnej olympiády


Dňa 7. decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády netradične – online formou. Žiaci, ktorí prejavili záujem o riešenie  dejepisnej olympiády  v celkovom počte 21, súťažili v štyroch kategóriách (C, D, F, E). Súťažiaci si mohli zmerať sily v danom ročníkovom učive, monotematickom celku : Pamiatky UNESCO na Slovensku.

Výsledky:

Kategória F (6. ročník)

  1. miesto: Mikolajová Ella (6.A)
  2. miesto: Štafenová Janka (6.A)

Kategória E (7. ročník)

  1. miesto: Halečková Martina (7.A)
  2. miesto: Cíbik Artúr (7.B)

Kategória D (8. ročník)

  1. miesto: Cvacho Lukáš (8.A)
  2. miesto: Novosadová Lucia (8.A)

Kategória C (9. ročník)

  1. miesto: Dominiak Branislav (9.B)
  2. miesto: Mäsiarová Daniela (9.B)

Všetkým riešiteľom srdečne blahoželáme a uvedeným žiakom prajeme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa bude konať dňa 9.2.2022 online formou.