Archív 2021/2022

Zbierka poštových známok pre misie


Už niekoľko rokov prebieha na Slovensku zbieranie použitých poštových známok pre pomoc misiám. Aj naša škola sa v priebehu mesiaca december zapojila do zbierky poštových známok. Poštové známky žiaci odovzdávali v triede zástupcom a členom Žiackej školskej rady a svojim triednym učiteľkám.  Oni sa už postarali, aby známky boli odovzdané do správnych rúk. Zbierka trvala do 10.12.2021. Bolo vyzbieraných celkovo cca 3915 poštových známok.  Trieda s najväčším počtom odovzdaných známok sa stala 1.A, ktorá odovzdala cca 2947 poštových známok. Poštové známky sa predávajú v zahraničí a získané peniaze slúžia misionárom na podporu misijných činnosti. 

Zbierka poštových známok bude na našej škole prebehať naďalej aj v druhom polroku! 

Ďakujeme! Žiacka školská rada