Archív 2021/2022

NAJZDRAVŠIE OVOCIE A ZELENINA RASTIE ZA ROHOM


Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., spolu s organizátormi týždňa HOVORME O JEDLE, pripravilo v závere uplynulého roka slávnostné vyhodnotenie tejto aktivity. Na ňom spolu so zástupcami organizácií, ktoré prevzali nad podujatím záštitu, odbornú garanciu a finančne a vecne ho podporili, poďakovali všetkým pedagógom a žiakom škôl v SR za účasť v podujatí HOVORME O JEDLE a tým najlepším odovzdali ocenenia.

Medzi ocenenými žiakmi bola v tomto roku  naša žiačka Aneta Berešíková, ktorá sa zapojila do literárnej súťaže v rámci podujatia. Na príprave literárnej práce spolupracovala so svojou triedou 8.B. Napísaniu práce predchádzala triedna diskusia na tému NAJZDRAVŠIE OVOCIE A ZELENINA RASTIE ZA ROHOM.

Z práce vyberáme:Vlastné pohodlie nám bráni pridať ruku k dielu – nazbierať si úrodu vlastnými rukami, zájsť pešo na trhovisko a porozprávať sa s pestovateľom, vypýtať si radu, ako na to, aby sa aj nám urodilo niečo podobné v záhradke.

Ešte stále podceňujeme prácu poľnohospodárov a tých, ktorí pôdu milujú a starajú sa o ňu. Bez nich však ostaneme hladní!“

Slová, ktoré stoja na za zamyslenie. Hlavne v tejto dobe, keď tzv. výberové „pohodlíčko“ v regáloch našich obchodov z nás urobilo pohodlných ľudí. Nezabúdajme, že „nie sme takí bohatí, aby sme jedli nekvalitné potraviny“, hoci majú úžasné obaly a sú doslova pastvou pre oči. Vieme však vždy, čo v sebe skrývajú a čo pred nami ich výrobcovia zatajili?!

Anete srdečne blahoželáme a súčasne ďakujeme celej triede 8.B, ktorá prejavila iniciatívu a výrazne prispela k úspechu našej školy!