Oznamy

Výnimka z karantény


V súlade s podmienkami vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 252/2021 V. v.  osoba (žiak, žiačka) spĺňa výnimku z karantény, ak

  • je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo
  • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou, alebo
  • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
  • prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Oznámenie o výnimke z karantény