Archív 2021/2022

HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN


Dňa 27. januára prebehlo na našej škole  školské kolo v umeleckom prednese v súťaži Hviezdoslavov Kubín pre prvý stupeň. Pri dodržaní protipandemických opatrení si porota vypočula  16  súťažiacich prednášajúcich poéziu a prózu.

 V kategórii Poézia sa umiestnili :

  1. miesto Anetka Androvičová 4.A
  2. miesto Hanka Šťastná 4.B
  3. miesto Kristínka Kudelčíková 3.B

V kategórii Próza sa umiestnili:

  1. miesto Majka Svobodová C
  2. miesto Amia Holienková 4.A
  3. miesto Agátka Hliníková 3.A

Cenu poroty za umelecký dojem udelili:

  • Miškovi Mihovi  2.B
  • Jakubkovi Košútovi 2.B
  • Dianke Zajacovej 4.C

Srdečne blahoželáme!