Archív 2021/2022

Zdokonaľovací plavecký výcvik 


V týždni od 28.3. do 1.4.2022 naši šiestaci úspešne absolvovali plavecký výcvik v Mestskej krytej plavárni Žilina. Plavecký kurz prebiehal pod vedením inštruktorov z plaveckej školy Nereus. Cieľom kurzu bolo zvládnuť plavecké zručnosti a naučiť účastníkov kurzu aspoň jeden plavecký spôsob. Okrem toho vybaviť žiakov základnými zručnosťami plávania, ktoré zaistia bezpečný a efektívny spôsob vo vodnom prostredí. Kurz s nadšením zvládli všetci žiaci. Každý si odniesol nielen nezabudnuteľné zážitky, ale aj osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Je dôležité podporovať takéto aktivity, pretože prispievajú k zdravému vývinu.