Hlavná stránka

Deň počatého dieťaťa


25.marec každoročne slávime ako Deň počatého dieťaťa. Počas tohto týždňa sme sa so žiakmi v rôznych ročníkoch počas hodín náboženstva a biológie viacerými aktivitami zamerali na uvedomenie si ochrany počatého dieťaťa. 

Na hodinách náboženstva sme sa so štvrtákmi a piatakmi zamýšľali nad slovom život, zahrali sme hru Neviditeľný človek,  v ktorej sme zisťovali, čo všetko plod pod srdcom matky dokáže v jednotlivých týždňoch gravidity. 

Siedmaci si na hodinách biológie, k téme rozmnožovacia sústava muža a ženy, pozreli krátke video s názvom O neviditeľnom človeku.

Deti hodnotili hodiny ako podnetné a zaujímavé.