Hlavná stránka

EXKURZIA BRATISLAVA


Dňa 21.4.2022 naši žiaci navštívili Slovenské olympijské a športové múzeum v Bratislave, kde našli odpoveď na otázku dobre nastavenej výkonnosti športovcov. Našli tam odpoveď aj na to, akou cestou museli športovci prejsť, aby sa stali svetovo uznávanými a úspešnými športovcami. V prednáške sme sa venovali jednotlivým osobnostiam, víťaznej výstroji, ktorú k svojmu výkonu nevyhnutne potrebovali. Aj maličká nerovnosť alebo chyba môže znamenať koniec snov. Prostredníctvom tejto témy si žiaci poprezerali výstroj a výzbroj športovcov z minulosti, ale aj súčasnosti. 

Okrem pútavej a náučnej prednáške žiaci zažili aj dobrodružstvo. Na záver žiaci zodpovedali niekoľko otázok, ktoré boli zamerané na drobné detaily vystavených exponátov. Po absolvovaní kvízu dostali olympijskú kľúčenku a olympijský odznak.

Neskôr sme si pozreli bratislavskú zoo a staré mesto, v ktorom si poprezerali najznámejšie pamiatky Bratislavy.