Hlavná stránka

Recitačná súťaž v anglickom jazyku SHAKESPEARE DAY


Dňa 25. apríla 2022 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže v anglickom jazyku Shakespeare Day. Zúčastnilo  sa 28 žiakov, z ročníkov 3. – 9. Súťažilo sa v troch kategóriách: 1. kategória – Ročníky 3. – 4., 2. kategória – Ročníky 5. – 7., 3. kategória – Ročníky 8. – 9.

Špeciálnu kategóriu tvorili žiaci  ročníka s divadelným predstavením Tri prasiatka.

  • V 1.kategórii získala 1.m – Tamara Vojteková a 2.m – Mária Svobodová
  • V 2.kategórii získala 1.m – Laura Dávidíková, 2.m – Timea Boková a 3.m – Sofia Lopušanová
  • V 3.kategórii získal 1.m – Branislav Dominiak, 2.m – Katarína Vojteková, 3.m – Lucia Novosadová a Sára Schmidtová

Porotu tvorili vyučujúce anglického jazyka : Mgr. Mária Halečková, Mgr. Eva Cagáňová a Mgr. Nikol Ticháková.

U žiakov sa hodnotil umelecký prednes, plynulosť, správna výslovnosť, výber vhodnej ukážky.

Vystúpenia žiakov boli skutočne na veľmi peknej úrovni, deti opäť raz dokázali svoje schopnosti, talent a šikovnosť.