Hlavná stránka

Báseň pre školu


Počas mesiaca apríl mali žiaci 5.-9. ročníkov možnosť zapojiť sa do výzvy Báseň pre školu. Ich úlohou bolo napísať  báseň o škole v cudzom jazyku / anglickom, nemeckom, ruskom /. 

Žiaci  pri tvorení básne prejavili  svoj vzťah ku škole, kreativitu a zapojili aj schopnosť pracovať interdisciplinárne.  Básne tvorili individuálne – niektoré  básne sú dielom jedného žiaka, alebo sa spojili ako kolektív a vytvorili báseň ako jeden celok. V individuálnej tvorbe  oceňujem   prácu žiakov 8.B a 7.C.  V kolektívnej tvorbe  možno vyzdvihnúť prácu  žiakov 9. ročníkov.

Víťazom sa stal každý, kto svojou prácou naviac prispel k oslave 70.  výročia našej školy.

Básne budú sprístupnené ostatným žiakom v priestore školy spolu s návrhmi loga školy, ktoré vytvorili  na výtvarnej výchove žiaci 7.A a 7.C