Hlavná stránka

Outdoor classroom day


Tento rok sa Deň vyučovania vonku ( outdoor classroom day), konal na našej škole vo štvrtok 19. mája. V tento deň sa konal nie len na našej škole, nie len na Slovensku, ale na školách po celom svete, ktoré sa do aktivity zapojili.

Ako vznikol Outdoor classroom day?

,,V roku 2012 pätica škôl v Londýne oslavovala outdoorovú edukáciu v rámci kampane Deň prázdnej triedy, ktorú založila Anna Portch. V roku 2015 sa k tejto kampani pridalo už 600 škôl z 15 krajín. V roku 2016 sa kampaň premenovala na Deň vyučovania vonku. V roku 2017 sa do kampane zapojilo viac ako 2 milióny detí z viac ako 100 krajín. V roku 2018 to už bolo viac ako 3,5 milióna detí, pričom s 88 školami a 6 580 deťmi sa pridalo aj Slovensko. Impulzom pre zapojenie bol projekt Take me out, ktorý realizoval Strom života v partnerstve s občianskym združením INAK, Prešovskou univerzitou v Prešove a partnermi z Dánska, Veľkej Británie a Estónska.,, (Zdroj: Deň vyučovania vonku 2022 | Strom života (stromzivota.sk) )

Prečo sa učiť vonku?

Pretože realizácia outdoorových aktivít má niekoľko výhod:

  • „Študenti, ktorí majú skúsenosti s vonkajším vzdelávacím prostredím, majú tendenciu byť pozornejší.
  • Vyučovanie vonku alebo v prírode znižuje stres a úzkosť, pomáha zvyšovať dobrú náladu a pomáha pri zvládaní emócií.
  • Deti majú v súčasnosti často okolo seba veľa digitálnych obrazoviek. Výsledkom môže byť „porucha deficitu prírody“, ktorá môže viesť k obezite a možným psychologickým a akademickým problémom. Vzdelávanie vonku umožňuje študentom zamerať sa na prírodu.
  • Vonkajšie prostredie prirodzene inšpiruje deti, aby boli fyzicky aktívnejšie.
  • Vystavovanie sa jasnému slnečnému svetlu v prírode je zdravé pre oči. Jasné slnečné svetlo je nevyhnutné na to, aby sa oči vyvíjali správne, čím sa znižuje riziko krátkozrakosti.
  • Vo vonkajšom prostredí sú deti viac motivované spolupracovať v skupinách, čo môžu zlepšiť ich sociálne zručnosti. Naučia sa zvládať konflikty, komunikovať a spolupracovať so svojimi rovesníkmi efektívnejšie.
  • Vzdelávanie v prírode poskytuje deťom praktické skúsenosti v prírode. Väčšina detí sa učí lepšie pomocou svojich zmyslov. Vonkajšie prostredie je na to ideálnym miestom. Namiesto prezerania rôznych druhov rastlín alebo voľne žijúcich živočíchov na počítači alebo televíznej obrazovke ich môžu vidieť, cítiť, počuť a dotýkať sa ich v prírode. Odporúča sa so žiakmi pestovať v školskej záhrade ovocie a zeleninu. Tieto praktické skúsenosti kultivujú lásku k prírode a vyvárajú záujem o prírodné zdroje“ (Zdroj: Palkechova, M., online: Vyučovanie vonku prináša benefity nielen žiakom, ale zvyšuje aj spokojnosť učiteľa so svojim povolaním (eduworld.sk)

Aké aktivity realizovali naši učitelia so svojimi žiakmi?

4.A sa učila vonku vo štvrtok Prírodovedu a SJ -čítanie. Na prírodovede žiaci určovali rastliny lúčneho spoločenstva, ktoré našli na školskom dvore. Potom si posadali do chládku a prezentovali svoje projekty o živočíchoch, ktoré tu v okolí žijú, ktoré si pripravili doma. Na záver sa zahrali (Mgr. Lišková).

 Vonku sa učili aj žiaci 6. ročníka, a to počas hodín Biológie. Hrali sme sa hry, v ďalšej aktivite žiaci priraďovali správne výroky ku vybraným druhom živočíchov, kde priraďovali nie len informácie, ktoré sme sa už učili, ale i neznáme. Pracovali v tímoch, čo podporilo rozvoj viacerých kľúčových kompetencií. Spoločne sme si potom overili správnosť riešení, samozrejme, s potrebným vysvetlením. Takto si žiaci efektívne zopakovali to čo sa naučili, no zároveň sa naučili opäť aj niečo nové. Potom riešili v skupinách tajničky. V závere hodiny, sme si dali naše tradičné hlasovanie, či sa žiakom hodina páčila/ nepáčila. Či si myslia, že sa naučili niečo nové, alebo nie. Či si niečo z hodiny zapamätali, alebo nie. Žiaci skonštatovali, že sa im hodina páčila a radi by si ju zopakovali (PaedDr. Bublík).

Na hodinách anglického jazyka žiaci 6. ročníkov spoločne v školskom areáli nacvičovali anglickú pieseň Try everything.

Žiaci 5.ročníka si počas vyučovania vonku zopakovali teoretické vedomosti z posledného tematického celku. Ich úlohou bolo podľa návodu na krabičke nájsť v areáli školy rôzne živé a neživé prírodniny patriace do lúčneho ekosystému. Hľadali zložené listy, súkvetia, jednoduché listy a kvety, ulity.... žiaci si plnili úlohu svedomito. Pracovali v dvoch skupinách, súťažili. Hodina Biológie vonku sa im páčila (Mgr. Romančíková).

Počas hodín výtvarnej výchovy a techniky sa žiaci 9.B učili vonku na školskom dvore. V skupinkách alebo jednotlivo maľovali prírodu okolo školy. 8.B -na hodine techniky žiaci brigádnici outdoorového vyučovania mali za úlohu zostrojiť niečo z prírodného materiálu, ktorý našli v priestoroch školského dvora.

Žiaci 6. ročníkov strávili hodinu anglického jazyka, počas ktorej spríjemňovali svojim spevom vyučovanie žiakom prvého ročníka. Šiestaci nacvičovali down anglickej piesne, ktorú predvedú na programe k výročiu školy.

Aj na krúžku logicko spoločenských hier sme vrámci outdoorového vyučovania strávili na školskom dvore, kde sme si presunuli všetky naše hry a riešili sme problémové úlohy. Na čerstvom vzduchu a za teplých lúčov slniečka sa nám veľmi dobre pracovalo (Mgr. Cagáňová).

Veríme, že aj našim žiakom sa vzdelávanie vonku páčilo. Už teraz sa tešíme na jesenný Deň vyučovania vonku, ktorý bude 3. novembra 2022.

 PaedDr. T. Bublík