Hlavná stránka

Výchovný koncert


Dňa 27. 05. 2022 sa naši žiaci 1. – 3. ročníka zúčastnili hudobno-vzdelávacieho programu s názvom HRAVO-ZDRAVO. Hudobníci z umeleckej agentúry LETart v spolupráci s O2 športovou akadémiou Mateja Tótha priblížili žiakom prostredníctvom hudby a video-projekcie, aký dôležitý je zdravý životný štýl, ako sa zdravo stravovať a taktiež aj ako uprednostniť športové aktivity pred mobilom a počítačom. Počas programu sa žiaci zapájali do kvízu, ktorý bol plný zaujímavých otázok o tom, čo je pre naše telo prospešné a čo nie. Skvelé tematické pesničky nás nenechali sedieť na stoličkách. Zaznela aj hymna športovej akadémie Mateja Tótha. Po skončení sme odchádzali obohatení o nové, zaujímavé informácie a hlavne s dobrou náladou. 

TRENDSETTER 

Pod týmto názvom sa uskutočnil multimediálny výchovný koncert pre žiakov 4.-9.ročníka dňa 27.mája 2022 v miestnej kinosále.

Program sa venoval otázkam virtuálneho sveta, v ktorom je možné takmer všetko. Pohltí človeka v plnom rozsahu a nepripravený človek – hlavne dieťa – nedokáže odlíšiť skutočné hodnoty od tých falošných.  Ak sa mladý človek v dnešnom svete ocitne na križovatke dobra a zla , často sa nevie rozhodnúť pre správny smer alebo sa rozhodne nesprávne. Príčin je často viac. Dôležité je však si uvedomiť, že rodina, priatelia, učitelia sú tu, majú konkrétne mená, sú z mäsa a kostí a pomoc nám neodmietnu. Pretože im na nás záleží. Medziľudské vzťahy sa musia vrátiť do nášho sveta a aj vďaka ním sa raz určite podarí zastaviť nenávisť, ktorú v nás podnecujú médiá. 

Cieľom programu bolo rozobrať najdôležitejšie témy, ktoré sa priamo týkajú sveta médií, šikany, internetu a sním spojenou kyberšikanou. Autori projektu sa rozprávali so žiakmi o tom, aký majú vplyv na ich psychiku médiá, ako na nich vplývajú reklamy, filmy, reality show, počítačové hry či sociálne siete.

Program bol vystavaný veľmi zrozumiteľne, zohľadňoval vek poslucháčov, uvádzal konkrétne príklady zo života mladých ľudí vo forme videoklipov, krátkych dokumentov, kreslených príbehov a osobných autentických výpovedí. Celú atmosféru dotvárali živé vstupy autora programu Borisa Lettricha a jeho priateľov. Počas 90-minútového programu zaznelo množstvo piesní, ktoré vznikli špeciálne  pre tento projekt. Mali hĺbku, obsah, chytľavú melódiu, moderný štýl a krásne texty, ktoré hovorili o veciach srdcu blízkych mladým ľuďom. Program bol kontaktný, so silným motivačným sprievodným slovom, nútil žiakov uvažovať, zamyslieť sa, hodnotiť a v závere overil ich pozornosť v krátkom kvíze.

Dnes je mobil najväčším fenoménom. V malom zariadení sa ukrýva takmer celý svet. Ustavične máme pocit, že nám niečo ujde, že o niečo prídeme, ak ho odložíme. Tak to bolo i u niektorých žiakov, ktorí na program prišli. Stískali ho v ruke a domnievali sa, že to patrí k ich štýlu, pretože oni si vystačia s týmto virtuálnym svetom. Postupne, ako sa myšlienky v programe dostávali k poslucháčom, mobil prestal byť pre nich zaujímavý. Celkom mimovoľne ho odložili a zvedavo počúvali, pretože to bolo o nich, o ich problémoch, o ich svete, v ktorom žijú a ukazoval im smer ich zmyslu života.

Oceňujeme profesionálny prístup autorov a interpretov programu, ich nenútený nevtieravý postoj doplnený faktami, informáciami, ale hlavne ich angažovanosť a pochopenie duševného sveta mladých, snahu primäť ich zamyslieť sa a nesedieť pasívne so založenými rukami, pretože virtuálny svet je svetom podvodov, tieňov, klamstiev a tmy. Všetci túžime po tom, aby sme žili v skutočnom svete plnom skutočných ľudí, chodili po uliciach plných zdravých,  sebaistých a všímavých ľudí, ktorí nie sú len divákmi, ak sa zlo nachádza v našej blízkosti.

 Program oslovil našich žiakov, dotkol sa citlivých tém ich duše a oni pochopili, že problémy treba riešiť, treba o nich hovoriť, nebáť sa, pretože všetci sme na tej istej lodi a pomoc druhému je nám, ako ľudskému druhu, vlastná. Nie sme rovnakí vo výzore, farbe pleti, ale sme rovnakí v túžbach, snoch, sme rovnakí pri rozvíjaní nášho talentu, záujmov, spoznávaní sveta, chuti učiť sa novým veciam. Všetci máme právo na krásny život. Náš život.