Hlavná stránka

Staň sa vedcom a vynálezcom


Staň sa vedcov a vynálezcom je školský ročníkový projekt, do ktorého sa môžu zapojiť žiaci od 5. do 9. ročníka v rámci vyučovania dejepisu. Žiaci sa premenia na vynálezcov a vedcov a  snažia sa vyrobiť výrobok, či vynález z minulosti, z ľubovoľného dejepisného učiva, či obdobia, ktoré ho oslovilo a zaujalo, a chce ho hlbšie spoznať a preskúmať. Ostatným žiakom potom ďalej odovzdá svoje poznatky, fakty a zaujímavosti, ktoré zistil a  ktoré žiaci nenájdu v učebnici. Takéto  netradičné vyučovanie je pre žiakov vždy zaujímavým spestrením hodín dejepisu a žiakov veľmi baví, o čom svedčí veľký počet žiakov,  ktorí sa zapojili.  Zo žiackych výrobkov sme pripravili výstavu, ktorá je prístupná všetkým žiakom, učiteľom, aj rodičom,  ktorí si takto môžu priblížiť život v historických obdobiach, naskytne sa im netradičný pohľad na historické artefakty z rôznych období, pravekom začínajúc a končiac modernými dejinami.