Hlavná stránka

Mladý záchranár


Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Prostredníctvom prezentácií, videí, učebnej pomôcky s témou prvej pomoci pre žiakov 2. a 3. ročníka ZŠ Kamil a psík zdravotník sa žiaci učili a opakovali si základy prvej pomoci, ktorými sú dýchanie z úst do úst, masáž srdca, pomoc pri bezvedomí, zastavenie krvácania, ošetrenie popálenín, zlomenín, privolanie odbornej pomoci. Praktickú časť poskytnutia prvej pomoci si žiaci precvičili prostredníctvom prezentácie, videa, pomoci pani učiteliek a žiačok siedmeho ročníka Emky Bukovinskej a Martinky Halečkovej i žiakov deviateho ročníka Branislava Dominiaka, Bianky Pekarovej, Emky Závoďančíkovej a Aďky Lopušanovej. Žiaci svojim mladším kamarátom v treťom ročníku, v druhom ročníku a v prvom ročníku porozprávali príbeh o tom, ako sa ich kamarátka zranila pri páde z bicykla. Nasledovalo ošetrenie zranenej kamarátky. Po ošetrení kamarátky predviedli žiaci resuscitáciu prostredníctvom resuscitačnej figuríny na nácvik správne vykonávanej KPR a stabilizovanú polohu. Deti získali zručnosti v spôsobe privolania prvej pomoci a poskytnutia prvej pomoci, uloženia zraneného do stabilizovanej polohy, vykonania resuscitácie zraneného.